Archive for the ‘coberta’ Category

El pelegrí

15 Novembre 2013

El pelegrí
E
l pelegrí. Guillem d’Efak
Cavall Fort
Tinta xina i photoshop